Od 2005 roku firma Ewa Żak Konsulting zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami, związanymi z Prawem zamówień publicznych. Problemy interpretacyjne, praktyczne stosowanie przepisów ustawy, tak przez zamawiających, jak i wykonawców, wyznaczają zakres działalności firmy.

Wiedza i doświadczenie Ewy Żak, pozyskane od wejścia w życie ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych, wnosi nową jakość oraz wyznacza ambitne cele niesienia pomocy prawno – proceduralnej przede wszystkim tym, przed którymi stoi wyzwanie: przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego lub tym, którzy pragną zamówienie takie uzyskać.

Firma oferuje usługi, które pozwalają zaspokoić najbardziej wymagającego zamawiającego, a także wykonawcę, biorącego udział w zamówieniach publicznych.

Właściciel - mgr Ewa Żak - jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Praktyk tzw. trudnych zagadnień. Doświadczenie zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Bogate doświadczenie praktyczne uzyskane przez pracę zawodową w jednostkach sektora publicznego - zakładach opieki zdrowotnej. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Praktyka zawodowa poparta również zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Zespołów Arbitrów UZP, obecnie KIO. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, przeprowadzania przetargów o udzielenie zamówienia publicznego - ( jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej ). Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (www.oskzp.pl) . Ekspert ds. zamówień publicznych w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej w Warszawie (www.pkis.pl). Trener zamówień publicznych dla Firmy Nowe Przetargi z Rzeszowa. (www.noweprzetargi.pl) oraz szeregu innych podmiotów, związanych z prawem zamówień publicznych.